Blogga om miljö

Blogga om miljö

Miljö och hållbarhet är ett minst sagt högaktuellt ämne som lockar många läsare, då allt fler idag intresserar sig för hur de kan ändra sin livsstil för att skapa en bättre framtid och minska sin påverkan på klimatet. Om man själv lever på ett hållbart sätt, eller har stora kunskaper inom området, kan det med andra ord vara en bra idé att starta en blogg där man delar med sig av tips om hållbart leverne och information om människans miljöpåverkan.

Beroende på hur omfattande man vill att ens blogg ska vara kan man välja att skriva allmänt om detta ämne, eller att rikta in sig på en viss aspekt av miljö och hållbarhet. Det är ju nämligen ett brett område, som kan omfatta allt från nyheter gällande solkraft och flygskatter till tips på miljömärkta tandkrämer. Man bör med andra ord fråga sig när man startar bloggen om man vill anlägga ett mer övergripande, samhälleligt perspektiv på bloggen, eller om man vill fokusera på vad varje enskild människa kan göra för miljön i form av konkreta tips på saker i ens vardag som kan förbättra miljön.

Ett ämne som passar i båda fallen är miljöbilar, eftersom de både påverkar enskilda människors vardag och är en fråga som har diskuterats i politiken – man har ju på samhällelig nivå försökt öka antalet miljöbilar i trafiken genom att erbjuda köparna av nya miljöbilar olika typer av förmåner, till exempel undantag från fordonsskatten. Miljöbilar kan därför både omnämnas som något som kan påverka hela landets utveckling mot att bli mer hållbar, och som något man som privatperson kan göra för att minska sin miljöpåverkan. I det sistnämnda fallet kan inlägget till exempel gå ut på att förklara skillnaderna mellan de olika typerna av miljöbilar (så som hybridbilar, elbilar och plugin-bilar) samt tipsa om bilmodeller som faller in i dessa kategorier. På Hyundai.se finns till exempel bilmodeller som representerar samtliga typer av miljöbilar, varför det kan vara ett bra tips att ha med på bloggen.

Andra tips på inlägg man kan ha med på bloggen om man framförallt riktar in sig på privatpersoner och deras miljöpåverkan är inlägg om vilken kost som är mest miljövänlig (till exempel vegetarisk och ekologisk mat) och varför, inlägg om hur man reser miljövänligt (utöver att köra miljöbil), inlägg med tips på vad man ska tänka på när man handlar second hand (eftersom det är bättre för miljön) samt inlägg som förklarar vad de olika miljömärkningarna betyder. Det kan också vara bra att gå igenom vissa grundläggande saker, som hur man återvinner och källsorterar på rätt sätt – i alla fall om man vill att ens blogg ska kunna användas som en guide till ett mer hållbart leverne.

Ett ämne som lyfts fram allt mer är också den påverkan som våra skönhets- och hygienprodukter har på miljön. Mikroplaster har till exempel varit på tapeten i nyhetsrapporteringen på flera håll, då man har beskrivit hur de små plastkornen som finns i många skönhetsprodukter spolas ut i haven och orsakar stor skada för det marina djurlivet. Vill man ha en heltäckande miljöblogg bör man med andra ord också ta upp vilka ingredienser som man ska undvika när man köper tvål, hudkräm, tandkräm och allt annat man förvarar i badrummet.

digital-products