Extrajobb när man bloggar

Extrajobb när man bloggar

Många är kallade men få är utvalda är ett uttryck som passar väl in i bloggvärlden. Att kunna försörja sig som bloggare är något som är få förunnat och något som kräver hängivenhet, talang och framförallt tålamod. Vill du lyckas som bloggare måste du vara beredd att publicera artiklar vecka ut och månad in innan du kommer att se skymten av några pengar. Är du ihärdig och ständigt arbetar med att förbättra ditt skrivande finns det i vart fall en möjlighet att du en dag kan titulera dig som professionell bloggare.

Andra intäkter är ett måste

För de flesta bloggare är andra intäkter än intäkter från bloggen ett måste för att kunna överleva. Detta gäller framförallt under uppbyggnadsfasen av bloggen när du ska fylla din blogg med innehåll och attrahera följare. Har du inte redan följare från någon annan plattform, som till exempel Instagram, YouTube eller liknande, kommer det att ta tid för dig att bygga upp en skara av lojala följare som genererar några större intäkter. Du måste därför vara beredd på att arbeta vid sidan av ditt bloggande för att kunna betala din hyra och handla mat för dagen.

Konsten att söka arbete

Att söka arbete är kanske inte det som du hade i tankarna när du bestämde dig för att bli bloggare. Det är dessutom något som framkallar en viss ångest hos många av oss. Intressanta platsannonser ska letas upp, ansökningshandlingar ska upprättas, anställningsintervjuer ska genomföras och så vidare. Ofta är det skrivandet av jobbansökningar som tar alldeles för lång tid och som samtidigt orsakar alltför mycket ångest. Det är en konst att uttrycka sig väl och samtidigt sälja in sig som person när man söker ett arbete.

Som väl är finns det en utmärkt tjänst som avsevärt underlättar skrivandet av ansökningsbrev. Med hjälp av Cowrite https://cowrite.com/sv/ kan du både snabbt och enkelt skriva mycket professionella brev som är anpassade för just jobbansökningar. Det är dessutom hur enkelt som helst. Du svarar på ett antal frågor på Cowrites webbplats och därefter skapar Cowrites robot ett mycket väl utformat och personligt brev som är anpassat till just den tjänst som du söker. Därefter är det bara för dig att skicka brevet vidare till det företag där du har hittat ditt drömjobb till dess att du är självförsörjande bloggare på heltid.

Intressanta tjänster för bloggare

Som bloggare är det en fördel om du kan hitta ett arbete som är möjligt att kombinera med ditt bloggande. För de flesta bloggare innebär detta ett arbete som är möjligt att utföra i hemmet framför den egna datorn. Sådana typer av arbeten är den ideala lösningen och innebär att det är möjligt att kombinera bloggandet med ett extraarbete utan att ens behöva flytta sig från arbetsstolen.

Emellertid är denna typ av arbeten mycket attraktiva och det är inte alla bloggare förunnat att hitta extraarbeten som är möjliga att utföra vid den egna datorn. För många bloggare innebär extraarbeten anställningar vid multinationella hamburgerkedjor och liknande. Men i ditt fall är det förhoppningsvis endast en fråga om tillfälliga anställningar till dess att du inom en snar framtid har tillräckligt med följare och intäkter från din blogg och därmed kan kalla dig för en professionell bloggare.

digital-products